Zambia og Simoonga

Fakta om Zambia

Hovedstad: Lusaka (2 mio. indb.)
Areal: 753.000 km2 (DK: 43.000 km2)
Indbyggertal: 11,7 mio
Befolkningsvækst pr. år: ca. 2,1 pct.
Sprog: Engelsk (officielt) og en del lokale sprog.
Religion: 85 pct. kristne, 14 pct. muslimer og hinduer og 1 pct.
Andre religioner.
BNI pr. capita: 630 USD (2006)
Vækst i BNP pr. capita: 5,8 pct.(2007)
Valuta: Zambia Kwacha (ZK)
Valuta kurs: ZK 100.000 = 100,-  DDK

Ifølge “Living Conditions Monitoring Survey IV” fra 2004 lever 68 % af den samlede befolkning under fattigdomsgrænsen, 53 % af dem lever i ekstrem fattigdom. Den udbredte fattigdom skyldes blandt andet en høj arbejdsløshed på op imod 50 %. Der er ca. 620.000 børn, der ikke går i skole, hvor de fleste har mistet én eller begge forældre. 75 % af alle zambiske familier forsørger mindst ét forældreløst barn udover syge familiemedlemmer. Børn i skolealderen (specielt piger) holdes i hjemmet for at pleje syge slægtninge. I det hele taget er de zambiske familier rigtige gode til at tage sig af søstre, brødre, kusiner & fætres osv. børn. Problemet er jo bare at de selv mangler penge, og når en familie med 5 børn, også lige skal passe hendes afdødes søsters/brors børn, kan man godt tænke sig til, at deres økonomi ikke kan hænge sammen.

Korruption: Ved nuværende regerings tiltræden blev bekæmpelsen af korruption og retsforfølgelse af korrupt praksis sat som højeste prioritet.
På relativt kort tid er der sket betydelig fremdrift, og der er rejst sigtelse for korruption mod den tidligere præsident samt mod en række fhv. kabinetsministre og højtstående embedsmænd. Der er foretaget undersøgelser i udlandet bl.a banker og forsikringsselskaber, og en række sager verserer allerede ved domstolene. Zambia er derfor et land hvor man kan være relativ sikker på at hjælpen når de rigtige.

Zambia

Zambia 2

Fakta om Simoonga

Simoonga er en landsby der ligger ca. 20 kilometer Øst for byen Livingstone tæt ved det berømte Victoria Vandfald. Der bor ca. 2700 indbyggere i landsbyen.

De fleste af husene er med lerklinede vægge og græs på taget, der kan give store problemer i regntiden. Byen er meget præget af stor fattigdom. I byen er der 3 vandpumper. Her hentes alt vand. Der er ikke elektricitet i Simoonga.

I landsbyen er der få, små boder hvor der kan købes lidt varer. Skal man for eksempel have majsmel, eller andre madvarer skal man rejse til Livingstone eller til Botswana for at købe det.

Simoonga er præget af at familiernes indtægter er meget små. Der er en meget stor arbejdsløshed blandt den voksne del af indbyggerne, samtidig er der mange af indbyggerne der er HIV positive eller har AIDS.

Malaria er også en sygdom der er meget udbredt i landsbyen. Landsbyens almene sundhedstilstand er meget dårlig. Dels på grund af deres sanitære forhold, men også den meget ensidige kost spiller en stor rolle. Deres hoved ernæring er Shimma, som er en majsgrød kogt af majsmel og vand. På de heldige dage kommer der måske lidt tomat, løg eller andet i, hvis der ellers er penge til det.

Nogle af landsbyens beboere er ansat på de nær liggende lodge, ander af beboerne fremstiller primitive varer som de sælger på marked i Livingstone.

Landsbyen styrers af et landsbyråd, hvor “Headmann” og “Headwoman” er den ledende myndighed. Landsbyrådet bestemmer alle forhold i landsbyen samt de omliggende landområder.

Simoonga 1

Brønd

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.